Πώληση σε κυβικό (m3) βάση του άρθου 2 της ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΡΙΘ. 04/2012

*Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνονται τα μεταφορικά