Προϊόν ξύλου Ελληνικό 100%, μη χημικώς επεξεργασμένο, σύμφωνο με την προδιαγραφή ΕΝ 14961-2

  • Κλάση Α2
  • Θερμογόνος δύναμη (Kw/Kg): >5.00
  • Περιεκτικότητα σε τέφρα (w-%): <1.3
  • Μέγεθος/Διάμετρος (mm): 6
  • Υγρασία: < 10%
  • Περιεκτικότητα σε σκόνη: <1%