Ένα εξαιρετικό πέλλετ ξύλου από την Βαλτική με πιστοποίηση DinPlus και EnPlus. 
Θερμιδική απόδοση : 5,003 kWh/kg 
Υγρασία : 5,3% 
Στάχτη : 0,28 % 
Παράγεται από ανεπεξέργαστο ροκανίδι μαλακού ξύλου από αειφορικά διαχειριζόμενα δάση.