Αγοραζουμε παλέτες ξύλινες, κάθε είδους (σε καλή κατάσταση, ελαφρώς μεταχειρισμένες και σπασμένες)σε ανταγωνίσιμες τιμές. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε την οργάνωση και τον καθαρισμό του χώρου σας (δείτε περισσότερα...) από τις συγκεκριμένες παλέτες με δικό μας προσωπικό.