Συμβάλετε και εσείς στην προστασία του περιβάλλοντος. Στην επιχείρηση μας γίνεται ανακύκλωση ξυλείας, από ελαφρώς μεταχειρισμένες έως σπασμένες παλέτες.