Κατάλληλο για κοτέτσια, για κλουβιά για πτηνά, προσθήκη σε σοβάδες, για την προστασία χώρων (κήπων, οικιών, κορμών δέντρων, κλπ) από εισβολή τρωκτικών, φιδιών, κλπ.

Διατίθενται σε ρολό με διαστάσεις: Φ 0,50 1mX25cm / Φ 0,50  1,20mX25cm