Οικοδομική ρητίνη για βελτίωση της πρόσφυσης και αύξησης αντοχής τσιμεντοκονιαμάτων.

Όταν αναμιχθεί με κόλλες πλακιδίων ή αρμόστοκους βάσεως τσιμέντου αυξάνει την ελαστικότητά τους. Βελτιώνει την εργασιμότητα και αυξάνει την αντοχή σε κάμψη σε κονιάματα τοιχοποιίας.