Κατάλληλο για κατασκευή τοιχίων και δαπέδων.

Διαστάσεις: Τ 15Χ15 (2mX5m) / T 10X10 (2mX5m)