Με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, αναλαμβάνουμε την επισκευή και ενίσχυση παλετών, ανάλογα με την επιθυμία του αγοραστή. Διαθέτουμε ξύλινες παλέτες όλων των ειδών (βαρέως και ελαφρύ τύπου, ευροπαλέτες, με καδρόνι, για τούβλα, κλπ.) και όλων των διαστάσεων.