Ταχείας πήξεως τσιμεντοκονίαμα που στεγνώνει σε 10 λεπτά.

Συνίσταται για εφαρμογές γρήγορων στερεώσεων όπως στηρίγματα θερμαντικών σωμάτων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για γρήγορες εξομαλύνσεις σε τσιμεντοκονίες, συγκόλληση πλακιδίων.