Στόκος και κόλλα βάσεως γύψου. Κατάλληλο για γέμισμα αρμών σε ενώσεις γυψοσανίδων και για εφαρμογές σε γρήγορες επισκευές.