Ισχυρή κόλλα κρυσταλιζέ ταχείας πήξεως για ξυλουργικές εργασίες. Μετά την σκλήρυνση μπορεί να λειανθεί και να βαφτεί.

Κατάλληλη για όλα σχεδόν τα είδη ξύλου.