Τσιμεντοειδές κονίαμα υψηλής αντοχής για τοποθέτηση οικοδομικών στοιχείων από πορομπετόν.

Εφαρμόζεται και σαν επίχρισμα λεπτής στρώσης χωρίς την ανάγκη ασταρώματος και για πάχος μέχρι 6mm.