Αναστολέας διάβρωσης σε μορφή κονιάματος ενός συστατικού για ράβδους οπλισμένου σκυροδέματος.

Δημιουργεί αλκαλικό περιβάλλον γύρω από το σιδηροπλισμό ενώ ταυτόχρονα λειτουργεί και σαν γέφυρα πρόσφυσης μεταξύ του οπλισμού και του ινοοπλισμένου επισκευαστικού κονιάματος.