Ιδιαίτερα ισχυρό αλκαλίμαχο υαλόπλεγμα κατάλληλο για ενίσχυση επιστρώσεων πατητής τσιμεντοκονίας.

Σε εφαρμογές αλλαγής ή ανανέωσης χρώματος λειτουργεί σαν οδηγός προκειμένου να σταματήσει το τρίψιμο.