Μικρομοριακό ακρυλικό αστάρι το οποίο επιτυγχάνει σκλήρυνση υποστρωμάτων όπως σοβάδες ή τσιμεντοκονίες που έχουν ωριμάσει επαρκώς πριν την εφαρμογή κονιαμάτων βάσεως τσιμέντου.

Χρησιμοποιείται και για αδιαβροχοποίηση γυψοσανίδων σε υγρούς χώρους πριν την εφαρμογή επικάλυψης όπως κεραμικά πλακίδια. Δεν δημιουργεί φράγμα υγρασίας.