Χαλαζιακό αστάρι βάσεως συνθετικών ρυτινών.

Εφαρμόζεται πάνω σε εμφανές σκυρόδεμα πριν την εφαρμογή επιστρώσεων βάσεως τσιμέντου.