Γυαλιστερό αλειφατικό βερνίκι πολυουρεθάνης δύο συστατικών βάσεως διαλύτη για πατητές τσιμεντοκονίες.