Αστάρι βάσεως συνθετικών ρητινών που δημιουργεί ομοιόμορφη απορροφητικότητα σε απορροφητικά υποστρώματα και βελτιώνει την πρόσφυση σε αυτά. Η εφαρμογή της επίστρωσης γίνεται ''νωπό σε νωπό''.