Πλέγμα περίφραξης

Διατίθενται σε ρολό με διαστάσεις: Φ 2,2 1mX25m / 1,20mX25m / 1,50mX25m