Θιξοτροπικό ινοοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα ταχείας πήξης για επισκευή φορέα από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Κατάλληλο για κάθε τύπο δομικής ή μη εφαρμογής όπως αποκατάσταση επικάλυψης οπλισμού.

Κατάλληλο για εφαρμογές ανακαινίσεων και όπου απαιτείται γρήγορη εφαρμογή και λεία τελική επιφάνεια.