Θιξοτροπικό ινοοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα για επισκευή φορέα από οπλισμένο σκυρόδεμα. 

Κατάλληλο για κάθε τύπο δομικής ή μη εφαρμογής όπως αποκατάσταση επικάλυψης οπλισμού σε ενανθρακωμένο σκυρόδεμα, επιδιόρθωση-γέμισμα σε φωλιές  αδρανών εξαιτίας κακής σκυροδέτησης.