Ταχύπηκτος ινοοπλισμένος σοβάς γενικής χρήσης και επισκευαστικό κονίαμα R2.

Είναι κατάλληλος για μερεμέτια, επιχρίσματα και για καλωπισμό σκυροδέματος μετά την επισκευή με κονιάματα R3 ή R4.