Χρησιμοποιείται σε όλες τις κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα σε οικοδομικά έργα.

Διαστάσεις: Φ8 (3-4m) / Φ10 (3-4m)