Η εταιρεία μας παρέχει την υπηρεσία της απεντόμωσης των παλετών, μέσω συνεργασίας με εξειδικευμένους φούρνους απεντόμωσης.
Η Διεθνής Επιτροπή Φυτοϋγειονομικής Πρόληψης (CPM) υπό την αιγίδα του Οργανισμού Γεωργίας & Τροφίμων των Ηνωμένων Εθνών (FAO)  εισήγαγε το 2002 το πρότυπο πιστοποίησης ISPM15 με γνώμονα την εξάλειψη της εισαγωγής και διάδοσης παθογόνων παρασίτων, επιβλαβών  οργανισμών καραντίνας και κυρίως του Bursaphelenchus xylophilus (νηματώδης σκώλικας των κωνοφόρων) σε ξύλινα μέσα συσκευασίας και μεταφοράς.

 
Στο πρότυπο αυτό περιγράφονται δύο μέθοδοι εξυγίανσης του ξύλου. Ο πρώτος είναι με την χρήση θερμότητας (Heat Treatment) όπου διενεργείται σε κλειστό θάλαμο, με θέρμανση του κέντρου του ξύλου στους 56°C για τουλάχιστον 30 λεπτά. Ο δεύτερος αφορά υποκαπνισμό με βρωμιούχο μεθύλιο (Methyl Bromide treatment). Η μέθοδος αυτή από τις 18 Μαρτίου του 2010 έχει απαγορευθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί το βρωμιούχο μεθύλιο καταστρέφει το όζον της ατμόσφαιρας. 
 
Τα απεντομωμένα ξύλινα μέσα συσκευασίας σφραγίζονται με ένα σημάδι γνωστό ως «γραμματόσημο σίτου» (wheat stamp) και εκδίδεται Πιστοποιητικό Φυτοϋγείας.