Η μεταφορά των παλετών, όσον αφορά τις υπηρεσίες μας, μπορεί να γίνει είτε με δικά μας οχήματα, παραλαμβάνοντας το φορτίο από τον χώρο σας, είτε παραδίδοντας εσείς το φορτίο σε εμάς, με δικά σας μέσα.


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ


image