Παλέτες μεταχειρισμένες 100*120 με καδρόνι.
 Γνωστές στο εμπόριο ως τσιμεντοπαλέτες.
 Χρήση για μεταφορά δομικών & οικοδομικών υλικών.

 
 Χαρακτηριστικά παλέτας:

  •  Τύπος: Βαρέως 100*120 καδρόνι
  •  Βάρος φορτίου: Έως 1.800 kg
  •  Χρήση παλετοφόρου: Όχι
  •  Δυνατότητα μεταποίησης: Ναι
  •  Δυνατότητα απεντόμωσης: Ναι